Etiketler

, , , , ,

corpus-muze

Corpus İnsan Vücudu Müzesi ( Amsterdam , HOLLANDA )

Müze, sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır.

Müze kelimesi eski Yunancada “bilimler tapınağı” manasındaki “Mouseion” kelimesinden gelir.

Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.

Müzelerde bulunan nesnelere ait bilgiler müze içinde ve dışında yazılı ve sözlü olarak açıklanır. Müzeyi gezen ziyaretçilerin müzedeki eserler hakkında detaylı bilgi edinmeleri sağlanır. Onlara müzelerle ilgili bilgiler verilir.

Müzeler ülkelerin kültürel değerlerinin oluşmasına önemli katkılarda bulunurlar. Bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konulardaki eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa, etnografya ve havacılık gibi sadece tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilirler.

nefissanatlarhapishanesi SÖZLÜĞÜ 

1. ) CORPUS İNSAN VÜCUDU MÜZESİ : 14 Mart 2008 de Hollanda da acilan 35 metre yuksekligindeki ilk insan vucudu muzesi. Ziyaretciler burada insan vucudunun nasil calistigini gorur, hisseder ve duyarlar. 

2. ) BİLİMLER TAPINAĞI ( MOUSEİON ) :  Hem üniversite, hem akademi, hem de manastır niteliği taşıyan İskenderiye’deki Mouseion eski Yunancada bilimler tapınağı anlamına gelir. 

KAYNAKÇA

1. ) http://www.turkcebilgi.com/

2. ) https://tr.wikipedia.org/

3. ) www.kulturvarliklari.gov.tr

DETAYLI KAYNAKÇA

1. ) http://ilgiliforum.com/muze-nedir-muzelerin-amaci-nedir

2. ) Uysal, M. (2013). Müze tasarımında ortaya çıkan kriterler. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Reklamlar